Cyngor Cymuned Blaenrheidol

Cyngor Cymuned Blaenrheidol Community Council

Cynghorwyr / Councillors 2021/22

Cadeirydd /Chairman – Cllr. Aled Thomas

Is gadeirydd / Vice Chairman – Cllr. Mick Bruce

Aelodau/ Members

  • Cllr. David Jones
  • Cllr. Huw Morris
  • Cllr. John Wall
  • Cllr. Simon O Evans
  • Cllr Mark Davies

Clerc Cyngor Cymuned Blaenrheidol Clerk

Amanda Roberts   Blaenrheidol@outlook.comm

  • County Council representative Cllr. Rhodri Davies