Blaenrheidol Community Council

Cyngor Cymuned Blaenrheidol Community Council

Cynghorwyr / Councillors 2021/22

Cadeirydd /Chairman – Cllr Aled Thomas

Is gadeirydd / Vice Chairman – Cllr Mick Bruce

Aelodau/ Members

  • Cllr. David Jones
  • Cllr. Huw Morris
  • Cllr. John Wall
  • Cllr. Mark Davies
  • Cllr Simon O Evans

Clerc Cyngor Cymuned Blaenrheidol Clerk

Amanda Roberts   Blaenrheidol@outlook.com

  • County Council representative Cllr. Rhodri Davies