Blaenrheidol Community Council

Cyngor Cymuned Blaenrheidol Community Council

Cynghorwyr / Councillors 2021/22

Cadeirydd /Chairman – Cllr Aled Thomas

Is gadeirydd / Vice Chairman – Cllr Mick Bruce

Aelodau/ Members

  • Cllr. David Jones
  • Cllr. David Ll Evans
  • Cllr. John Wall
  • Cllr. John Lewis
  • Cllr Sarah Bunton
  • Cllr Llyr Lewis
  • Clerc Cyngor Cymuned Blaenrheidol Clerk

Mrs Elaine Lewis, Erwbarfe, Ponterwyd, Aberystwyth, SY23 3JR

Tel 01970 890251

  • County Council representative Cllr. Rhodri Davies