Cyngor Cymuned Blaenrheidol

Cyngor Cymuned Blaenrheidol Community Council

Cynghorwyr / Councillors 2020/21

Cadeirydd /Chairman – Cllr. Llyr Lewis

Is gadeirydd / Vice Chairman – Cllr. Aled Thomas

Aelodau/ Members

  • Cllr. David Jones
  • Cllr. David Ll Evans
  • Cllr. John Wall
  • Cllr. John Lewis
  • Cllr Sarah Bunton

Clerc Cyngor Cymuned Blaenrheidol Clerk

Mrs Elaine Lewis, Erwbarfe, Ponterwyd, Aberystwyth, SY23 3JR

Tel 01970 890251

  • County Council representative Cllr. Rhodri Davies